Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden.
Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Zedenfeiten Advocaten niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Zedenfeiten Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Gerelateerde websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Zedenfeiten Advocaten worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Zedenfeiten Advocaten. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Zedenfeiten Advocaten. Zedenfeiten Advocaten is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Computer storingen

Zedenfeiten Advocaten is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website, teksten en afbeeldingen berust bij Zedenfeiten Advocaten of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zedenfeiten Advocaten. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Zedenfeiten Advocaten.

U mag de informatie die u op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U dient zich te onthouden van het gebruik voor andere doeleinden.

Advocaat slachtoffer zedenfeiten

Advocaat slachtoffer zedenfeiten betreft een website waaraan diverse onafhankelijke advocatenkantoren deelnemen, verspreid over geheel België, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren.

Advocaat slachtoffer zedenfeiten is een handels- en domeinnaam van OmniRecht BVBA, de vennootschap achter de organisatie die is gevestigd aan De Keyserlei 58-60/bus 19 te (2018) Antwerpen, tel. 03 / 808 59 19.

Hulp nodig? Stel uw vraag

Werd u als slachtoffer geconfronteerd met een zedendossier? Wij begrijpen dat u met veel vragen zit over deze strafrechtelijke procedure.


  7 dagen per week

  Actief in Vlaanderen en Brussel

  Vrijblijvend adviesgesprek

  Discreet en veilig

  Heeft u een vraag over een zedenfeit?

  Mail uw vraag naar onze adviesbalie. Wij nemen direct vrijblijvend contact met u op en zullen uw vraag verder behandelen.

   1. Leg uw probleem voor

   Leg uw juridische probleem kosteloos voor aan onze juristen. De Zedenfeiten Advocaten intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

   2. Uw aanvraag wordt geanalyseerd

   De juristen van onze Zedenfeiten Advocaten adviesbalie maakt op basis van uw vraag een korte kosteloze analyse van de mogelijkheden in uw situatie. Indien gewenst brengen wij u vrijblijvend in contact met een gespecialiseerde advocaat.

   3. Vandaag nog contact met de juiste advocaat

   De advocaat contacteert u kosteloos binnen 2 uur. Tijdens dit gesprek worden de mogelijkheden en de kosten besproken voor juridische bijstand in uw zedendossier.